WIADOMOŚCI

WIADOMOŚCI

15 lutego w Czarnym Lesie przy ulicy Słowackiego 18 uroczyście otwarto Pensjonat Senior, ten niezwykle potrzebny obiekt wznieśli Maria Starańska i Roman Marciszewski.

Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz Jan Kral proboszcz czarnoleskiej parafii pw. Ducha Świętego. Obecna była Grażyna Dziedzic, prezydent miasta, która powiedziała, że nowoczesny pensjonat istotnie powiększa bazę hotelową w Rudzie Śląskiej i korzystnie oddziałuje na otoczenie w sensie estetycznym, ale także kreując etos pracy.

Więcej informacji na stronie:      https://rudaslaska.com.pl/i,pensjonat-senior-otworzyl-podwoje,200274,990290.html